گزارش چند قتل
بستن
گزارش چند قتلGozareshChandGhatl
دانلود فیلم با استفاده از ظرفیت روزانه دانلود |
این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید
گزارش چند قتل
پیش نمایش
محصولایران
تامین کنندهآرمان هنر انقلاب
مستند "گزارش چند قتل" به ترورهای  مشکوک و سریالی دوران ریاست جمهوری "سید محمد خاتمی" می پردازد و نقش "سعید امامی" در این قتل ها را بررسی می کند.

حجم اینترنت مصرفی برای تمامی اپراتورها به صورت نیم‌بها می‌باشد

رضا محبعلی
امیر فرد
فیلم‌های مشابه