گزارش چند قتل
گزارش چند قتل

گزارش چند قتل

GozareshChandGhatl
بیشتر...
مستند "گزارش چند قتل" به ترورهای  مشکوک و سریالی دوران ریاست جمهوری "سید محمد خاتمی" می پردازد و نقش "سعید امامی" در این قتل ها را بررسی می کند.

گالری عکس

CinemaMarket
اپلیکیشن سینمامارکت