تئوریسین خشونت
بستن
تئوریسین خشونتViolent Theatergoers
این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید
تئوریسین خشونت
پیش نمایش
کارگردان: محسن کوقان
محصولایران
مستند «تئوریسین خشونت» به زندگی و آرای «سید احمد فردید» فیلسوف معاصر و نقدهای دیگران از جمله «عبدالکریم سروش» به او می پردازد. در این مستند شخصیت ‌هایی نظیر «دکتر داوری» «دکتر دینانی» «دکتر احسان شریعتی» و «داریوش آشوری» نیز حضور دارند. «تئوریسین خشونت» لقبی بود که مخالفین «فردید» به او دادند.

حجم اینترنت مصرفی برای تمامی اپراتورها به صورت نیم‌بها می‌باشد

فیلم‌های مشابه