فروشنده 2
فروشنده 2

فروشنده 2

Froshandeh2
مستند " فروشنده 2 " شرح خوابی که غرب برای صنعت موشکی ایران دیده، زمزمه‌های مذاکرات جدید و فشار بر صنعت موشکی ایران را به نمایش در آورده است. درخواست اکران از طریق سایت زیر امکان پذیر می باشد. www.ekranet.ir

گالری عکس

CinemaMarket
اپلیکیشن سینمامارکت