روزهای آزادی
بستن
روزهای آزادیRoozhayeAzadi
این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید
روزهای آزادی
پیش نمایش
کارگردان: وحید فرجی
محصولایران
مستند "روزهای آزادی" به دخالت‌های سیاسی، نظامی و امنیتی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم در نقاط مختلف جهان پرداخته که در اکثر موارد به تغییر حکومت‌های مردمی و پیدایش حکومت های سرکوبگر منجر شده است در بسیاری از این موارد بعد از دخالت آمریکا کشورهای مورد نظر درگیر جنگ داخلی و خشونت‌های قومی و مذهبی شدیدی شدند که به مرگ میلیون‌ها انسان منجر شده است.

حجم اینترنت مصرفی برای تمامی اپراتورها به صورت نیم‌بها می‌باشد

وحید فرجی
مصطفی حریری
مهدی انصاری
غلام صادقی
فیلم‌های مشابه