یار دبستانی
یار دبستانی

یار دبستانی

YareDabestani
بیشتر...
طی گفتگو با خواننده سرود مشهور (یار دبستانی) "جمشید جم" و برخی از دست اندرکاران ساخت این اثر نحوه شکل گیری آن را در زمان انقلاب مرور می کند.همچنین با بعضی از اساتید موسیقی مثل فرهاد فخرالدینی و کیوان ساکت در این مورد گفتگو می کند و استفاده گروه های مختلف سیاسی از این سرود را مورد نظر قرار می دهد.

گالری عکس

CinemaMarket
اپلیکیشن سینمامارکت