تاسوکیTasouki
دانلود فیلم با استفاده از ظرفیت روزانه دانلود |
این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید
تاسوکی
کارگردان: پوریا پیشوایی
محصولایران
فیلم کوتاه "تاسوکی" به کارگردانی پوریا پیشوایی در سال 1396 ساخته شده است. "تاسوکی" نام بیابانی مرزی است که در 24 اسفند 1384کشتار وحشیانه ای در آن اتفاق افتاد. تروریست ها بعد از قتل و عام شهروندان عادی و گروگان گرفتن چند تن به آن سوی مرزها گریختند.

حجم اینترنت مصرفی برای تمامی اپراتورها به صورت نیم‌بها می‌باشد

فیلم‌های مشابه