پرچم مدرسهhparchame madrese
دانلود فیلم با استفاده از ظرفیت روزانه دانلود |
این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید
پرچم مدرسه
کارگردان: سجاد معارفی
محصولایران
تامین کنندهباشگاه فیلم سوره
فیلم کوتاه "پرچم مدرسه" روایت معلمی که از اسطوره های ایرانی در طول تاریخ صحبت می کند. از آنها که دلیرمردانه ایستادگی کردند تا پرچم کشورمان در اهتزاز بماند. ناگهان طوفان عجیبی درمیگیرد و پرچم برافراشته در حیاط مدرسه پاره می شود. بچه ها از کلاس بیرون می روند و با بند کفش هایشان پرچم را محکم می کنند تا هیچ باد و طوفانی به آن آسیب نرساند و همیشه در اهتزاز بماند.

حجم اینترنت مصرفی برای تمامی اپراتورها به صورت نیم‌بها می‌باشد

حسین حقیقی
میلاد محمدی
روح الله داوری
فیلم‌های مشابه