خوره
بستن
خورهkhoreh
دانلود فیلم با استفاده از ظرفیت روزانه دانلود |
این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید
خوره
پیش نمایش
محصولایران
تامین کنندهسفیرفیلم
مستند «خوره» به وقایع دی ماه ۹۶ و آنچه در شکل گیری موج خواسته‌های به حق مردم و علل انحراف آن پرداخته است می‌پردازد. درخواست اکران مستند از طریق سایت زیرامکان پذیر می باشد. www.ekranet.ir

حجم اینترنت مصرفی برای تمامی اپراتورها به صورت نیم‌بها می‌باشد

فیلم‌های مشابه