تیم تخریبTeam Takhrib
دانلود فیلم با استفاده از ظرفیت روزانه دانلود |
این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید
تیم تخریب
محصولایران
تامین کنندهمرکز مستند حقیقت
مستند "تیم تخریب" روایت گروه تخریب لشگر فاطمیون است که با دو تن از افراد این لشگر با نام های سیدناصر حسینی و جعفر حسنی همراه شده تا تله های انفجاری داعش را پاکسازی کنند.

حجم اینترنت 100٪ رایگان

حجم اینترنت نیم بها

فیلم‌های مشابه