دایناسور 13
بستن
دایناسور 13Dinosaur13
دانلود فیلم با استفاده از ظرفیت روزانه دانلود |
این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید
دایناسور 13
کارگردان: Todd Douglas Miller
محصولآمریکا
این فیلم مستند روایتگر بزرگترین کشف استخوان‌های یک دایناسور می‌باشد که تلخی برای کاشف خود به همراه داشت. اهمیت این کشف به دلیل سالم بودن 80 درصد استخوان‌های این دایناسور به نام تیرکس و ابعاد این استخوان‌ها بود که بزرگترین نمونه کشف شده در طول تاریخ باستان شناسی می‌باشد. ولی این باستان شناس برای حفظ و معرفی این کشف بزرگ، دچار دردسرهای بسیار بزرگی می‌شود...

حجم اینترنت 100٪ رایگان

حجم اینترنت نیم بها

فیلم‌های مشابه