دایناسور 13
دایناسور 13

دایناسور 13

Dinosaur13
بیشتر...
این فیلم مستند روایتگر بزرگترین کشف استخوان‌های یک دایناسور می‌باشد که تلخی برای کاشف خود به همراه داشت. اهمیت این کشف به دلیل سالم بودن 80 درصد استخوان‌های این دایناسور به نام تیرکس و ابعاد این استخوان‌ها بود که بزرگترین نمونه کشف شده در طول تاریخ باستان شناسی می‌باشد. ولی این باستان شناس برای حفظ و معرفی این کشف بزرگ، دچار دردسرهای بسیار بزرگی می‌شود...

گالری عکس

CinemaMarket
اپلیکیشن سینمامارکت