پنج دوربین شکستهFiveBrokenCameras
دانلود فیلم با استفاده از ظرفیت روزانه دانلود |
این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید
پنج دوربین شکسته
کارگردان: Emad Burnat
محصولفلسطین
مستند " پنج دوربین شکسته " در رابطه با مشکلاتی می باشد که مردم بی دفاع و مظلوم فلسطین با آن روبرو شده اند. آنها هر روز در زندگی خود با خطرات و مشکلات زیادی همراه هستند و در هر ساعت از روز دوستان و یا یکی از اعضای خانواده خود را از دست می دهند. در چنین فضایی کارگردان با استفاده از مصاحبه های فراوان و دلخراشی که از افراد موجود در این جامعه گرفته است توانسته یک فیلم مستند بسیار زیبا و کامل در رابطه با مشکلاتی که آنها در طول زندگی خود دارند بسازد.

حجم اینترنت مصرفی برای تمامی اپراتورها به صورت نیم‌بها می‌باشد

فیلم‌های مشابه