ولایت فقیه در دو روایت
ولایت فقیه در دو روایت

ولایت فقیه در دو روایت

VelayateFaghih
بیشتر...
مستند “ولایت فقیه در دو روایت”بعد از چند دهه و برای اولین بار روایتی بی پرده از ولایت مطلقه ی فقیه را به تصویر می کشد. مواضع مراجع تقلید در قبال ولایت مطلقه فقیه یا شخص ولی فقیه و ارتباط یا عدم ارتباط ولایت مطلقه ی فقیه با استبداد، دو روایتی است که این مستند گذری بر آنها دارد.

گالری عکس

CinemaMarket
اپلیکیشن سینمامارکت