کلید
بستن
کلیدKelid
دانلود فیلم با استفاده از ظرفیت روزانه دانلود |
این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید
کلید
"سیف الله" هر روز برای درآوردن روزی خود از منزل به بیرون می رود. او کلیددار ورزشگاه آزادیست و همیشه با دسته کلیدی که به همراه دارد درهای متعدد آنجا را به روی مردم می گشاید، اما در انتها کلیدش در خانه اش را باز نمی کند و همسرش در به روی او می گشاید.

حجم اینترنت 100٪ رایگان

حجم اینترنت نیم بها

ابوذر کبیری
اشکان اشکانی
فیلم‌های مشابه