مرد گریزلی
بستن
مرد گریزلیGrizzlyMan
دانلود فیلم با استفاده از ظرفیت روزانه دانلود |
این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید
مرد گریزلی
پیش نمایش
در مستند "مرد گریزلی" در کنار تصاویر ویدئویی واقعی تیموتی تریدول، مستند جالب توجه ورنر هرزوگ دعوتی را بررسی می کند که مسیر تریدول را برای زندگی در میان قبیله ای از خرس های گریزلی وحشی در اندوخته آلاسکا کنترل می نماید.

حجم اینترنت 100٪ رایگان

حجم اینترنت نیم بها

فیلم‌های مشابه