سازمان
بستن
سازمانSazman
دانلود فیلم با استفاده از ظرفیت روزانه دانلود |
این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید
سازمان
پیش نمایش
مستند "سازمان" به بررسی بخشی از تاریخچه سازمان مجاهدین خلق، تاسیس، روند تغییر ایدئولوژی و ورود به فاز مسلحانه در سال ۱۳۶۰، جزئیات عملیات مهندسی و ترور‌های دهه ۶۰ می‌پردازد. ارتباط ابوالحسن بنی‌صدر و سازمان مجاهدین خلق، از دیگر مباحث مهمی است که در مستند سازمان مورد بررسی و واکاوی قرار می‌گیرد.

حجم اینترنت مصرفی برای تمامی اپراتورها به صورت نیم‌بها می‌باشد

فیلم‌های مشابه