آسوده بخواب کوروش
بستن
آسوده بخواب کوروشRest in peace cyrus
کد تخفیف
Kourosh
دانلود فیلم با استفاده از ظرفیت روزانه دانلود |
این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید
آسوده بخواب کوروش
پیش نمایش
کارگردان: علی فراهانی
محصولایران
تامین کنندهسفیرفیلم
مستند "آسوده بخواب کوروش" روایتی از ارتباط محمدرضا پهلوی شاه ایران با بحرین، آخرین منطقه جدا شده از ایران است. در این مستند، به چرایی و چگونگی تصمیم محمدرضا شاه برای واگذاری بحرین به آل خلیفه پرداخته می‌شود.

حجم اینترنت مصرفی برای تمامی اپراتورها به صورت نیم‌بها می‌باشد

فیلم‌های مشابه