کیهان ادیسه ای فضا زمانی
بستن
کیهان ادیسه ای فضا زمانیKeyhanOdiseiFazaZamani
این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید
کیهان ادیسه ای فضا زمانی
پیش نمایش
"کیهان؛ یک ادیسه فضازمانی" مستندی محصول آمریکا شبکه فاکس (FOX) است. این مستند به کاوش در "کیهان" می پردازد. در این مسیر با "نیل د.گریس تایسون" همراه می شویم.کیهان؛ یک ادیسه فضازمانی نه فقط یک مستند در مورد کیهان است بلکه مستندی در مورد چگونگی شناخت کیهان است. ابزار شناخت ما از کیهان همان علم است. این مستند به کمک روایت داستان دانشمندانی کمتر شناخته شده در تاریخ علم، به معرفی جایگاه علم در شناخت کیهان می پردازد. الزامات علم، روش علم و آفات علم در قسمت های مختلف این مستند شناسانده می شود.

حجم اینترنت مصرفی برای تمامی اپراتورها به صورت نیم‌بها می‌باشد

فیلم‌های مشابه